ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Homeข้อมูลสถิติผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
26 11, 2021

รายงานสรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2021-11-26T10:56:27+07:00November 26th, 2021|

รายงานสรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

29 06, 2019

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ”

By |2020-07-08T23:27:55+07:00June 29th, 2019|

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ"

Go to Top