ตรวจสอบผลการฝึกอบรม2020-08-11T13:29:06+07:00

ผลการฝึกอบรมฯ โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำฯ Teach for Thailand รุ่นที่ 3

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6

(more…)

ผลการฝึกอบรมฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

(more…)

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

(more…)

Go to Top