การจัดซื้อจัดจ้าง

Homeการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-11T13:29:05+07:00
2302, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

February 23rd, 2021|Categories: การประกวดราคา, จัดซื้อจัดจ้าง|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาแนบท้ายนี้ พร้อมด้วยขอบเขตของงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 มีนาคม 2564 สนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-282-6169 คุณธรรมรัตน์ ชูเถื่อน ตารางเปรียบเทียบงานจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

Go to Top