การจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-11T13:29:05+07:00
3030 Jun 2020

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

June 30th, 2020|Categories: การประกวดราคา, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยถ่ายภาพครูอาวุโสซึ่งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวนประมาณ 5,000 คน สำหรับวันเวลาในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง          

2929 Jun 2020

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

June 29th, 2020|Categories: การประกวดราคา, จัดซื้อจัดจ้าง|

1515 Jun 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2563

June 15th, 2020|Categories: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มทองคำ สลักคำว่า “คุรุสภา 25 ปี” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

Go to Top