การจัดซื้อจัดจ้าง

Homeการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-11T13:29:05+07:00
2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

2311, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

November 23rd, 2020|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

3006, 2020

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562

June 30th, 2020|Categories: การประกวดราคา, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยถ่ายภาพครูอาวุโสซึ่งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวนประมาณ 5,000 คน สำหรับวันเวลาในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง          

Go to Top