การจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-11T13:29:05+07:00
909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดาฬสินธุ์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถยนต์ (ตู้) เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณภาพห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 โดยเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

909 Jun 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหนับเครื่องพิมพ์ (printer) สำหรับกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

June 9th, 2020|Categories: ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก|

Go to Top